Kā ar jebkuru sarežģītu ierīci, arī apkures katla uzstādīšana lielā mērā nosaka, cik labi tas Jums kalpos. Tādēļ svarīgi izvēlēties pieredzējušu un zinošu montāžas speciālistu, kurš iekārtos apkures telpu un visas nepieciešamās apsaistes pēc atbilstošiem standartiem. Lai palīdzētu Jums izvairīties no nepatīkamiem pārsteigumiem, iepazīstinām ar svarīgiem kritērijiem pareizā katla uzstādīšanā.

Pielāgots skurstenis

Apkures katlu drīkst pievienot tikai pie atbilstoša izmēra, siltināta, oderēta dūmvada. Ēkas dūmvada šķērsgriezuma laukumam ir jābūt par ¼ lielākam nekā apkures katla dūmgāzu izvadam. Mūrēts dūmvads jāsiltina un jāoderē ar gludu nerūsējošā tērauda čaulu (nedrīkst izmantot gofrētu tēraudu, jo tajā daudz vairāk veidojas kondensāts un uzkrājas sodrēji). Jāraugās lai caur dūmvadu netiktu izvadītas citu apkures iekārtu dūmgāzes, izņemot gadījumus, kad dūmvads ir speciāli projektēts un izbūvēts vairāku apkures iekārtu dūmgāzu izvadīšanai.

Katla dūmgāzu izvada un ēkas dūmvada savienojošo cauruli var uzstādīt vairāku metru garumā, ar nosacījumu, ka to iespējams viegli iztīrīt. Tā ir jāizgatavo no karstumizturīga un korozijizturīga metāla, un jāsiltina ar 50 mm biezu siltumizolācijas vati, kura jānosedz ar metāla foliju vai skārdu.

Apkures telpas iekārtojums

Iekārtojot apkures telpu, jāraugās, lai tai atbilstu ugunsdrošības noteikumiem. Apkures katla tuvumā nedrīkst atrasties viegli aizliesmojošas vielas vai tam speciāli paredzētā tvertnē neievietots kurināmais. Visām apkures sistēmas caurulēm jābūt izgatavotām no metāla, lai mazinātu ugunsdrošības risku.

Tāpat apkures telpai jābūt pienācīgi ventilētai, lai tiktu pievadīts sadegšanas procesam nepieciešamais skābeklis. Pretējā gadījumā sadegšanas process nenotiks pilnvērtīgi, un kurināmais netiks pilnvērtīgi izmantots. Tāpat jāraugās, lai apkures sistēmai pievadītais ūdens būtu sagatavots atbilstoši apkures sistēmu normām, citādi iespējama cauruļvadu un katla korpusa korozija.

Biežākās kļūdas apkures katla uzstādīšanas laikā

Lai gan apkures katla uzstādīšanu vienmēr vēlams uzticēt profesionālim, vēlams sekot tam, lai montāžas procesā netiktu pieļautas sekojošas kļūdas:

  • Netiek pievienota recirkulācijas apsaiste – šādā gadījumā netiek izmantots katla recirkulācijas mezgls, kas pasargā pret koroziju un paaugstina katla siltuma ražošanas efektivitāti.
  • Nav pievienoti trīsceļu vārsti – šādā gadījumā netiek nošķirts katla sistēmas loks, un ūdens tiek katlā nevis uzsildīts līdz iestādītajai temperatūrai, bet uzreiz izmantots apkures sistēmā. Katla temperatūra var nokrist līdz rasas punktam, kad rodas kondensāts un veidojas rūsa.
  • Zem katla nav ugunsdroša virsma – katla darbības laikā tā apakšdaļas temperatūra var pieaugt, un tīrīšanas laikā gruzdoši izdedži var no tā izkļūt. Svarīgi, lai katls būtu uzstādīts uz cieta, stabila un ugunsizturīga pamata, lai izvairītos no ugunsdrošības riskiem.
  • Nepietiekami liels izplešanās trauks – mainoties ūdens temperatūrai, mainās arī tā tilpums. Papildus ūdens tilpums tiek novadīts izplešanās traukā, tā pasargājot no bīstama spiediena pieauguma. Ja izplešanās trauks ir pārāk mazs, iespējams cauruļu sasprāgšanas risks ūdens spiediena ietekmē. Tāpat jāraugās, lai starp apkures katlu un izplešanās trauku nebūtu noslēgventiļa.
  • Horizontālajam dūmvadam nav apkalpes lūku – nav iespējams iztīrīt dūmvadu starp katla dūmgāzu izvadu un dūmeni. Laika gaitā dūmvads var aizsērēt, tajā var uzkrāties pelni vai sodrēji.
  • Nav dūmeņa kondensāta novadīšanas sistēmas – kondensāta rašanās skurstenī norāda uz nepareizu katla darbību. Bez kondensāta novadīšanas sistēmas, šo problēmu nav iespējams konstatēt, un kondensāts ieplūst katlā, izraisot koroziju.
  • Nav ievēroti minimālie apkalpes attālumi – papildus katla gabarītizmēriem, jāparedz arī apkalpes lūku atvēršanai. Pretējā gadījumā katla tīrīšana un apkalpošana kļūst sarežģīta vai pat neiespējama.


Mūsu tehniskā atbalsta speciālisti labprāt uzstādīs Jūsu katlu un sniegs konsultācijas tā pareizā lietošanā!


Tehniskais atbalsts

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.