Izcila efektivitāte

Lambda zonde

Viens no nozīmīgākajiem kritērijiem sadegšanas procesā ir skābekļa daudzums izejošās dūmgāzēs. Pārāk liels skābekļa daudzums norāda uz to, ka pievadītais gaiss netiek pilnībā izmantots degšanā un dzesē katlu. Savukārt, pie pazemināta skābekļa daudzuma, daļa kurināmā nesadeg. Tas sīku daļiņu veidā izplūst no degļa kopā ar dūmgāzēm, veidojot katlā un skurstenī sodrēju nogulsnes. Šādi tiek samazināta katla efektivitāte un palielinās katla tīrīšanas biežums. Lambda zonde analizē skābekļa daudzumu dūmgāzēs un  koriģē tā padevi ar ventilatoru, lai izejošās dūmgāzēs skābekļa saturs būtu aptuveni 4-6%, tā uzturot sadegšanai optimālu gaisa daudzumu deglī.


Konusveida degšanas kamera

Lai liesma būtu koncentrēta un pilnībā sadedzinātu visu kurināmo, mūsu deglis papildināts ar konusveida kameru. Konusa iekšpusē veidojas virpulis, kas veicinu pareizu degšanai nepieciešamo gāzu sajaukšanos. Tajā pašā laikā, atdures konusa augšdaļā nodrošina, ka arī sīkas granulu daļiņas, kas centrbēdzes efekta  rezultātā ar virpuli ir piespiestas konusa sienām, tiek deglī noturētas pietiekami ilgu laiku, lai tās spētu pilnībā sadegt. Viss kurināmais sadeg deglī, nevis gruzd kurtuves apakšā, vai ar dūmgāzēm tiek iepūsts katla konvektīvajā daļā. Tādējādi degšanas process ir efektīvāks, nepieciešams mazāk kurināmā un tīrīšana jāveic retāk. Tajā pašā laikā, deglis spēj sadedzināt ievērojami lielāku kurināmā daudzumu, un iespējams iegūt lielāku jaudu pie mazākiem degļa un katla izmēriem.

Dabiskās vilkmes pretvārsts

Kurināšanas laikā katlā ir svarīgi uzturēt vienmērīgu gaisa plūsmu, lai dūmgāzes plūstu caur konvektīvo daļu un tajā savu siltumu atdotu apkures sistēmai. Toties brīžos, kad deglī netiek dedzinātas granulas, gaisa plūsma panāktu tieši pretēju efektu – auksts, degšanā nesasildīts gaiss atdzesētu siltummaiņa caurules. Mūsu katli aprīkoti ar dabiskās vilkmes pretvārstu, kas noslēdz gaisa padevi katlam, kad tajā nenotiek kurināšana. Šādā veidā tiek pārtraukta gaisa plūsma, un katlā uzkrātais siltums tiek saglabāts, lai to izmantotu vēlāk.

 

 

Granulu līmeņa sensors

Mūsu katli var darboties bez apstājas nedēļu un pat ilgāk, kamēr vien tvertnē ir granulas. Gadījumā, ja tvertnē beidzas kurināmais, padeves mehānismā iebūvētais granulu līmeņa sensors dod signālu katlam, lai kurināšana tiktu pārtraukta. Tiek apstādināta granulu padeve un gaisa ventilators, ietaupot elektroenerģiju, un dabiskās vilkmes pretvārsts neļauj katlam atdzist. Tādēļ nav jāuztraucas, ja kādreiz tiek aizmirsts papildināt kurināmo – katla darbība tiks droši apturēta līdz brīdim, kad tvertnē atkal būs granulas.

 

Pirkumu grozs